Sosyometri Bilim Dalının Bilimsel Üretim ve Etki İncelemesi

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 28

Öz

Sosyometri bilim dalındaki bilimsel üretim, Jacob L. Moreno’nun 1932 yılında yaptığı ilk takdimden buyana kayda değer düzeyde gerçekleşmiştir. Her ne kadar bilimsel üretim çeşitli biçimlerdeki faaliyetlerden oluşsa da, bu faaliyetlerin ana grubu bilimsel yayınlar çerçevesinde geliştirilmektedir. Bilimsel yayın üretimi bu araştırmada sosyometri sahasındaki bilimsel üretimin ana göstergesi statüsünde değerlendirilerek işlenmektedir. Üretilen bilimsel yayınlara yapılan bilimsel atıfar, bilimsel yayın üretimi ile beraber etki üretimini de inceleyecek biçimde ayrıca değerlendirmektedir. Bilimsel yayın ve bu yayınlara yapılan atıfarın incelemesi ile sosyometri sahasının sadece dâhili analizi ile kalınmayıp çevresel etki bağlamı da incelemeye eklenmiştir. Ek olarak sosyometri bilim dalı ile ilgili olan bilim dalları, ortak yayınlar kapsamında bilimsel üretim ve bilimsel etki olarak incelemeye eklenmiştir. Bu eklemeyle bilim dalı grupları arasında bilimsel yayın üretimi ve etki geliştirmesinde kayda değer düzeyde ayrışan sonuçlar gözlemlenmiştir. Bu bağlamıyla araştırmanın amacı; sosyometri sahasındaki bilimsel üretimin genel analiziyle birlikte ilgili olduğu araştırma alanları dağılımlarını incelemektir.

Anahtar Kelimeler
Sosyometri, Bilimsel Üretim, Bilimsel Etki, Sosyodram, Psikodram, Bilimmetri

İngilizce (English) için tıklayınız.