Sosyometrinin Doğuşu ve Gelişimi

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Bu çalışmada sosyometrinin bilimsel bir disiplin olarak, ABD’de yerli bir sosyolojinin geliştiği 20. yüzyılın başında ortaya çıkış koşulları ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra gelişimi konu edilmektedir. Söz konusu dönemde ABD’nin sosyal sorunlarına yönelik çözüm önerileri içeren sosyometrinin 1950’li yıllarda aynı ülkenin dünya çapında gücünü hissettirmeye başlamasına paralel olarak farklı dillerde okunmaya ve bilinmeye başladığı görülmektedir. Dünyanın dört bir yanından göç alan Amerika’da özellikle göçmenlerin ülkeye entegrasyonu ve yaşanan hızlı sanayileşme sürecinde iş dünyasında ortaya çıkan sorunlar sosyometrinin ilgi alanlarını oluşturmaktadır. Bu çerçevede işçi, öğrenci, tutukluların vs. kişiler-arası ve gruplar-arası ilişkileri sosyometrinin öncelikli konuları olmuştur. Disiplinin kurucusu Jacob Levy Moreno ve meslektaşları tarafından bu ilişki biçimlerindeki sosyal, kültürel ve psikolojik etmenlerin ölçümüne dair teknikler ve metotlar geliştirilmiştir. Sosyometrik teori ve konular erken dönem Amerikan sosyolojisinin yönelimlerine ayna tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Jacob Levy Moreno, Amerikan Sosyolojisi, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Analizlerde Matematik Formülasyon, Sosyodrama

İngilizce (English) için tıklayınız.