Sunuş

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Sosyoloji Dergisi 3. Dizi 12. Sayı ile karşınızdayız.

Sosyoloji Dergisi‘nin bu sayısının ağırlıklı konularını “50’li yıllar” teması oluşturuyor. 21–22 Aralık 2005 tarihlerinde İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nce “50’li Yıllara Bakış” konulu bir toplantı gerçekleştirildi. Bu sayıdaki “50’li yıllar” konulu ve temalı metinler bu toplantıda sunulan bildirilerdir. Bu sayıda, ayrıca, toplantıda sunulan bildirilere ilaveten Köksal Alver’in “Türkiye’de Edebiyat Sosyolojisi Literatürü: Bir Bibliyografya Denemesi” başlıklı yazısı da yer alıyor.

50’li yıllar gerek dünyada, gerekse ülkemizde yeni bir tarihsel dönemin başlangıcıdır. Bu yeni dönemle başlayan ve günümüzde de Türk düşüncesinde ve toplum yaşamında süren eğilimler bulunmaktadır. Bunun yanında, çok önemli değişimler gerçekleşmiştir. XX. yüzyıl, SSCB’nin dağılışı ile sona erdi. Günümüzde artık “iki kutuplu dünya sistemi” yok. Batı’da insanlığın geleceğini kimin temsil edeceği, buna kimin öncülük edeceği tartışması bu gelişmelerle sona erdi. Batı’da XIX. yüzyılı başlatan bölünme de, taraflardan birinin tarih sahnesinden çekilişi ile noktalandı. Hem yeni bir yüzyıldayız şimdi, hem de yeni bir tarihsel dönemde. Bu yeni dönemin bizim açımızdan bazı özellikleri bulunduğu gibi, 50’li yıllardaki kimi gelişmelerle hem farklı, hem de paralellik kurulacak gelişmeler yaşıyoruz. 50’li yıllarda dışında kaldığımız ve dışımızda oluşan gelişmelere katılışımızın başlangıcı askerî ittifaklarla gerçekleşirken, yeni dönemde askerî işbirliğine çok gönüllü olmasak da zorlanıyoruz. Sıklıkla bu karşımıza çıkıyor. Yine toplum yaşamımıza dönük yabancısı olmadığımız görüşler, yeni görüşler” olarak, zamanın veya “çağdaşlaşmanın gerekleri”  olarak ortaya sürülmektedir.

Bir diğer nokta 50’li yıllarda daha sınırlı düzeyde de olsa II. Meşrutiyet dönemi düşünce yaşamı ile paralellikler kurulacak bir düşünce ortamından ve yeni bilim anlayışlarından söz edilirken, yeni dönemde bu vurgu daha belirgin olarak ortaya çıkmakta. Bir yandan sosyolojinin gereği kalmadığı dile getirilirken, diğer yandan da toplum yaşamımızın yeni gelişmelere göre biçimlendirilmesi tartışılmaktadır.

“50’li Yıllar” temasını merkeze alan bu sayımızda, o dönemle ilgili tartışmaları anlamaya katkı yanında günümüz sorunları üstüne düşünmeye elverir metinleri bir araya getirdiğimizi düşünüyoruz.

Bu sayıda, “50’li Yıllara Bakış” toplantısına katılan Prof. Dr. Kurtuluş Kayalı ve Prof. Dr. Mahmut Arslan’ın yazıları teknik aksaklıklar nedeniyle yer alamadı. Gelecek sayılarda bu yazıların da Sosyoloji Dergisi aracılığı ile düşünce hayatımıza kazandırılacağını umuyoruz. “50’li Yıllara Bakış” toplantısına konuşmacı olarak katılıp hem anıları ile, hem 50’li yıllara ve hem de o dönemin üniversite hayatına ilişkin verdiği bilgilerle gerek toplantımıza gerekse Sosyoloji Dergisi‘ne destek veren Hocamız Prof. Dr. Süha Göney’e teşekkür ediyoruz. Bu teşekkür duygumuzu okurlarımızla da paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Sosyoloji Dergisi‘nin sonraki sayısında buluşmak dileğiyle…

İngilizce (English) için tıklayınız.