Weberci Bir Düşünürün Başlangıç Temrinleri: 1950’li Yıllarda Şerif Mardin

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

1950’li yıllardan itibaren Türk siyasal ve sosyal tarihinin yeni bir aşamaya ulaştığını iddia eden pek çok tarihçi vardır. Gerek Cumhuriyet’in kuruluş tarihini temel alan araştırmacılar, gerek Jön Türk Devrimi’nin başlangıcını temel alan yazarlar gerekse de uzun dönem yapısalcı bir tarihsel perspektife sahip tarihçiler 1950 yılı sonrası dünya ölçeğindeki değişimlerin Türkiye’nin siyasi ve sosyal formasyonunda belirli bir dönüşüme yol açtığını kabul ederler. Örneğin Zürcher 1908–1960 arası dönemi Jön Türk ideolojisinin ve Kemalizm’in aynı fikri kaynaktan beslenen tek bir ideoloji olarak hüküm sürdüğü birinci cumhuriyet dönemi olarak kabul eder. Resmi tarih yorumuna yakın duran diğer pek çok araştırmacı ise, 1950 sonrasındaki siyasi gelişmeleri cumhuriyet ideolojisinden ciddi bir sapma olarak yorumlama eğilimindedir. 1950’den 1960 yılına kadar olan dönemin iktisat, siyaset ve sosyal hareketlilik açısından oldukça önemli bir zaman dilimi olduğu gerçeği bu anlamda birçok sosyal bilimcinin ittifak ettikleri bir husustur.

 

Anahtar Kelimeler
Şerif Mardin, Entelektüel, Forum, Hürriyet Parisi, 1950-1960 Türkiyesi

İngilizce (English) için tıklayınız.