Tıp Eğitiminde Görsel Sanatın Etkisi

Yazar/lar:

DOI: 10.16917/sd.81405

OnlineFirst olarak 11 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır.

Yıl: 2015 Cilt: 35 Sayı: 1

Öz

Sanat ve tıp yüzyıllar boyunca etkileşim içinde olarak bedeninin gizlerini araş- tırır. Görsel sanatın alanı olan resim, desen, gravür, ağaç baskı, rölyef, yağlı boya tab- lolar ve fotoğrafla keşfedilen bilgiler görselleştirilerek tıp eğitiminde kullanılır. Bu resimlerin doğru organ bilgilerini göstermesi amaçlanır. Anatomi, farmakoloji, diş hekimliği, cerrahi vb. gibi alanlarda ki yeni bilgiler kil tabletlerde, el yazmalarında, papirüslerde, kitaplarda, makalelerde resimlenerek kayıt edilir. Bu kayıtların meydana getirilmesinde etkili olan sanatçı-doktor işbirliği modernizme kadar devam eder. Ba- sılan kitaplar eğitim için kaynak olurken sanatçının dehasıyla estetik bir tablo haline gelir. Son teknolojik gelişmelerin imkanlarıyla sanatçının yaptığı üç boyutlu tıbbi il- lüstrasyonlar gerçek bilgileri ortaya koyması açısından oldukça eğiticidir.

Bu çalışmada; tıbbi illüstrasyonlarla yazılan anatomi kitaplarının tarihsel gelişimi, sanatçı-hekim ilişkisinin sonucunda belge niteliğinde ki tabloların toplumsal yaşam hakkında verdiği bilgiler, yetişkin eğitiminde modern kuramlar ve bilgi çağında sanat- ta ki son teknolojik imkanların tıp eğitimine etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tıp Eğitimi, İllüstrasyon, Sanat, Anatomi

İngilizce (English) için tıklayınız.