Toplum ve Tarih Metodolojisi Bakımından Subjektivizmin Bazı İpuçları Üzerine

Yazar/lar:

Yıl: 2012 Cilt: 3 Sayı: 24

Öz

Tarih yazıcılığının mantığı ya da amacı uyarınca, tarihin kendisi ve tarih yazıcılığı arasında mümkün olan en yüksek örtüşmenin gözetilmesi gerektiğini varsayıyoruz. Ancak buna rağmen, tarih açısından objektiflik sorunu henüz çözüme ulaştırılamamış bir veri şeklinde, başta tarih olmak üzere, felsefe, sosyoloji vb. disiplinlerin ilgi alanı içindedir. Kısaca söyleyecek olursak, çeşitli tarihlerin aynı olayları farklı yorumlama ve ifade etmeleriyle başgösteren bu mesele, belge ve kalıt fetişizmiyle giderilmeye çalışılsa bile, hangi tarihin neyi objektif ve güvenilir bir biçimde yansıttığı kişiden kişiye, çevreden çevreye, toplumdan topluma değişiklik gösterebilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tarih yazıcılığı, Aydınlanma, görelilik, zaman, mekân, ilerleme

İngilizce (English) için tıklayınız.