TOPLUMSAL İLERLEMENİN VE TARİHİN SONU: KUTSALA DÖNÜŞ

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Modern Batılı bilim anlayışı bir ilerleme modeli üzerine kuruludur. Sosyolojik teoride de anlatımını bulan ilerleme inancı, bütün toplumlar için zorunlu bir süreç olarak bir toplumsal değişme perspektifini ortaya koyar. Günümüzde ise modern toplumsal teoriye yönelik eleştiriler göze çarpmaktadır. Üretime/iktisada/endüstriye/bilime dayalı toplumsal ilerleme ve tarih anlayışı gözden düşmüştür. Bunun yerine, toplumsal ilerlemeyi reddeden, mevcut toplumsal düzen içinde farklılıkları mutlaklaştıran “kutsala dönüş” görüşü öne çıkmıştır. Bu çalışma, Batı’daki bu tavır değişikliğini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
İlerleme, Toplumsal Değişme, Kutsala Dönüş, Toplumsal Farklılaşma.

İngilizce (English) için tıklayınız.