TOPLUMSALIN İÇİNDE KURGULANAN ÖZNENİN KENDİNİ DİLE GETİRME İMKANLARI OLARAK YAŞAM ANLATILARI VE SÖZLÜ TARİH

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 16

Öz

Bu çalışma, sosyal bilimler ve tarih alanlarındaki disipliner yaklaşımların, insan eksenli araştırma yaklaşımları, yorumsama ve yaşam tarihi çalışmaları alanlarıyla buluşmasının önemini, imkanlarını tartışmayı ve bu kapsamda, sözlü tarih yaklaşımının getirebileceği katkıları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, toplumsalın karşısına bireyi koyma ya da toplum ve bireyi bir antimoni içinde ele almaktan çok, bireye ve topluma, suretleri biri diğerinde görülebilecek entiteler olarak yaklaşılabilmenin imkanlarını tartışmak, böylesi bakış deneyimlerinin sosyal bilimler içinde bugün kendini kurabilmesini önemini gündeme getirmek amaçlanmaktadır. Bu makale, sözlü tarihin arka planında duran temel güdüyü, insan yaşamının kendisi kadar değerli olan anlatısını, tanıklığını tartışmayı, bu alanın çalışılmasında temel alınması gereken değerlere, etik kaygılara ışık tutmayı amaçladı

 

Anahtar Kelimeler
Oral History, Life History, Life Narratives

İngilizce (English) için tıklayınız.