Türk-Osmanlı Şehirlerinin Batıyı Etkileyen Bazı Özellikleri

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmada; Türk-Osmanlı şehirlerinin batı dünyası şehirlerine bazı etkileri üzerinde durulmuştur. Bu etkilerden biri, eski şehirlerimizin bahçe şehir niteliği taşımasıdır. Bu sebeble, şehir sadece konutların yoğunlaştığı bir yerleşim alanı değil, evler çeşitli ağaçlar ve süs bitkilerinin oluşturduğu bahçeler içinde idi. Bu özellik 20. yy. ortalarından itibaren gittikce artan derecede batı şehirlerinin düzenlenmesi ve yeni şehirlerin ortaya çıkmasında önem kazanmış bulunmaktadır. Batı şehirlerinde ki merkezi iş sahası da (CBD) yaklaşık 600 senedir Türk şehirlerinde bulunmakta idi. Zira çarşı şehrin ortasında yeralmakta ve diğer şehirsel fonksiyonlarla birlikte, merkezi iş sahasını oluştunnakta idi. Şehirler kalabalıklaştıkça eski nüvenin yanına aynı düzende yeni bir kısım eklenmekte; böylece çeşitli tali merkezleri oluşmakta idi. Tarih içinde bazı şehirlerde, mesela İstanbul’da olduğu gibi, değişen şehirsel hizmetlere göre merkezi iş sahasının yer değiştirdiği de anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Bahçe şehirler, Türk-Osmanlı şehirleri, Batı şehirleri, Merkezi iş sahası.

İngilizce (English) için tıklayınız.