Türk Sosyolojisinde Yeni Bir Alan: Gönüllülük Araştırmaları

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Bu çalışma, Türk sosyolojisinde yeni bir araştırma ve tartışma alanı olarak beliren gönüllülük üzerine iki ana soruya yanıt arama çabasıdır: 1) 1990’lı ve 2000’li yıllarda oluşmaya başlayan gönüllülük literatürü Türkiye’de nasıl inşa edilmektedir? 2) İnşa edilmekte olan bu gönüllülük söylemi Türkiye gerçekliğine ne kadar uyumludur? Bu sorular çerçevesinde iki temel argüman ileri sürülmektedir. 1) Gönüllülük üzerine özgün kuramsal ve yöntemsel katkılardan çok uzak olan mevcut literatür Batılı kavram ve kaygılar çerçevesinde inşa edilmektedir. 2) Bu haliyle mevcut literatürün Türkiye gönüllülük gerçekliğini kavrayabilmesi ve yansıtabilmesi mümkün değildir. Mevcut literatüre bir katkı olarak bu makale, Türkiye’deki cemaat ve tarikat ağbağ- larında (network) hakim olan ve büyük oranda gönüllülük araştırmalarının kapsamı dışında kalan bir tür olarak “kayıt-dışı gönüllülük” kavramını açımlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Gönüllülük, Örgütsel Gönüllülük, Enformel Gönüllülük, Kayıt-Dışı Gönüllülük, Cemaat ve Tarikatlar, Sivil Toplum

İngilizce (English) için tıklayınız.