Türkiye Hakkındaki Siyaset Bilimi Araştırmalarında Sosyal OIgu Çözümlemesinin Gücü ve Yorumbilgisel Kısıtları

Yazar/lar:

Yıl: 2010 Cilt: 3 Sayı: 21

Öz

Türkiye’de siyasi modernitenin merkezi sorusu üzerine başat siyaset bilimi açıklamasının karakteri Emile Durkheim tarafından ortaya konan sosyal olgu çözümlemesinin felsefi desteklerini yansıtır. Sosyal açıklamaya yorumbilgisel yaklaşımları zıddına sosyal araştırma felsefesinde devam eden felsefi tartışmaların analitik gücünü ve ksıtını açığa vuran sosyal olgu çözümlemesi özel olarak ilginçtir. Burada ben Türkiye üzerine siyaset bilimi araştırmalarındaki Durkheim’ın önemli ve devam eden etkisini ileri sürmenin bir yolu olarak bu unsurların her ikisini de -sosyal olgu çözümlemesinin gücü ve kısıtları göstermenin peşindeyim.

Anahtar Kelimeler
Durkheim, sosyal olgu çözümlemesi, araştırması, Türkiye, siyasi modernite

İngilizce (English) için tıklayınız.