Türkiye Kır Çalışmalarında Paradigma Değişimi

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Türk sosyolojisinin başlangıcından beri, “uygulamalı kır çalışmaları” yapılmış ve bu alandaki çalışmalara büyük önem verilmiştir. İlk dönem çalışmaları Birinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye’yi kurtarmaya yönelik girişimler olarak ön plana çıkmış ve siyasi gelişmelerin etkisinde kalmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kırsal sosyoloji çalışmaları; devletçilik, korumacılık, serbestleşme, ulusal kalkınma, küresel piyasalara açılma, yerel/bölgesel kalkınma gibi politik uygulamalardan etkilenmiştir. Son dönemde, Avrupa Birliği (AB)’ne uyum paketleri çerçevesinde Türk kırı Ortak Tarım Politikası içine alınmak istenmektedir. Bu çerçevede, son dönemde sosyal bilimciler tarafından kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Makalemizde Türk sosyolojisinin başlangıç dönemlerinden son dönemlerine doğru değişen konular bağlamında kır çalışmalarını değerlendireceğiz.

Anahtar Kelimeler
Kır Çalışmaları, Kır/Köy Sosyolojisi, Kırsal Dönüşüm, Kırsal Kalkınma, Toplumsal Yapı ve Değişme

İngilizce (English) için tıklayınız.