TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 17

Öz

Türkiye, eski dünyanın yani Avrupa, Asya ve Afrika’nın ortasında bir mevkiidedir. Neolitikten günümüze kadar bütün tarih içinde Türkiye’nin devamlı yerleşilmiş; tarih öncesi ve sonrasında daima cazip bir bölge olmuştur. Türkiye bu özelliğini, daha yerinde bir değimle beşer tarihi boyunca  hiç eksilmeyen önemini, tarihin en eski zamanlarından beri içinde bulunduğu coğrafyadan almaktadır .Türkiye’nin coğrafi özellikleri, tarihi özelliklerine daima egemen olmuş ve çevresinden farklı, çevresinden etkilenen ve çevresini etkileyen, fakat kendine özgü bir hayat tarzının ortaya çıkışını hazırlamıştır. Türkiye siyasal, ekonomik, kültürel bakımdan hızla gelişmektedir. Nüfus miktarı, genç nüfusun fazlalığı, okur-yazar oranının hızla yükselmesi, geçirdiği siyasî ve iktisadî derin bunalımlı devrelere rağmen süratle meselelerini çözmekte ve kalkınmaktadır. Avrupa Birliğine üyelik konusunda kararlı bir yoldadır. Türkiye Avrupa Birliğine dahil olması için gerçekten samimidir ve bu yolda büyük mesafe katetmektedir. Türkiye bu bilinçle Avrupa Birliğine tam üyeliği talep etmektedir. Batı standartlarında yaşayan, çalışan, üreten ve sarfeden bir Türkiye hedeflenmektedir.

 

Anahtar Kelimeler
World, Turkey, European Union, Development

İngilizce (English) için tıklayınız.