Türkiye’de Bilgiyi Ele Almada Meseleler

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Araştırmacılarımız bilimsel bilgiyi, coğrafyanın bu yakasında kendi bilgi evrenini dikkate almadan hatta yok sayarak mütalaa etmektedir. Bilimsel bilginin batılı esaslarına, evrensel düşünmenin esasları olarak ve de kabul edilmesi gerekli yegane esaslar olarak almaktadırlar. Dolayısıyla kavramlaştırmaları, düşünme yöntemlerini, etkileşimleri ve de süre.leri geliştirildikleri teorik arka planları içinde sorgulamamaktadırlar. Bu sebeple de çok boyutlu ve de zengin bir sofrada etkileşen ve de birbirini dönüştüren farklı bilgi evrenlerini idrak fırsatını kaçırmaktayız. Bu çalışmada Türkiye’de bilimsel bilgiyi ele alışta gözlenen meseleler bir düşünce talimi çerçevesinde alt başlıklar haline getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye'de bilimsel bilgi, Felsefe, Kavramlaştırma, Düşünme yöntemi, Bilgi evrenleri

İngilizce (English) için tıklayınız.