Türkiye’de Girit Çalışmaları Üzerine Bir Deneme

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu yazıda, Türk.ede Girit’le ilgili çalışmalar belli bir düzen içerisinde sınıflandırılmıştır. Çalışmada temel olarak Girit’in Türkiye’de gündeme geliş biçimleri değerlendirilmiştir. Girit, Batı’da ilk olarak uygarlığın ortaya çıkışı tartışmaları sebebiyle gündeme gelmiştir. Bu doğrultuda Yunan uygarlığının Batı uygarlığının ilk beşiği olduğu tezine eleştirel bir bakış olarak ileri sürülen Girit, ülkemizde de Batı’dan aktarılan çeviri yayınlar aracılığıyla bu çerçevede gündeme gelmiştir. 1960’lı yıllarda Batı’ da üretim tarzı tartışmalarına bağlı olarak yeniden inceleme konusu olan Girit, bu tartışmaların çeviri yayınlarla ülkemize aktarılması sebebiyle Türk.e literatürde yer almaya başlamıştır. Ancak Türkçe literatürde yaygın Girit çalışmaları asıl olarak adanın Osmanlı egemenliği altında bulunduğu dönemle ilgili olmuştur. Son olarak yakın dönemde giderek artan mübadele çalışmaları ve Girit konulu romanlar, konuyla ilgili literatürü zenginleştiren çalışmalardır.

Anahtar Kelimeler
Girit, Girit literatürü, Batı Uygarlığı, ATÜT (Asya Tipi Üretim Tarzı), Osmanlı Devleti, Mübadele

İngilizce (English) için tıklayınız.