Türkiye’de Kent Araştırmalarının Değişimi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu çalışmada kent konusunda bugüne kadar yapılmış uygulamalı araştırmaların süreç içindeki değişimi ele alınmaktır. Cumhuriyet sonrasında özellikle büyük kentlerde ortaya çıkan gecekondu bölgeleri kent hakkında çalışanların dikkatlerini çeken ilk konu olmuştur. 1950’lerden itibaren başlayan uygulamalı çalışmalar içinde gecekondu çalışmaları, gecekondunun tanımlanması, gecekondulu nüfusun yapısı, aile tipolojisi, az gelişme ve kentleşme, nüfusun kentle bütünleşmesi, sanayi ve işgücü ilişkisi, gecekonduda yaşayan nüfusun kente ilişkin tutumları gibi temaları içermektedir. 1990’lı yıllarda önce gecekonduların ticarileşmesi, ardından da “varoş” meselesi ele alınır. Giderek araştırmacıların ilgisi, yoksulluk, çöküntü ve soylulaştırma konularına kayar. Bu süreçte, ilgi çeken konulardan bir başkası küresel kent tartışmaları çerçevesinde İstanbul/İstanbulluluk ve yeni zengin yaşama alanları olan siteler olmuştur. Sonuç olarak, “gecekondu” sorunu ile başlayan uygulamalı kent araştırmalarının bugün iç içe geçmiş bir çeşitlilik içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumu toplumsal süreçlerdeki çeşitlenmenin bir yansıması olarak değerlendirınek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gecekondu araştırmaları, varoş, yoksulluk, çöküntü, soylulaştırma, "yeni zenginlik"

İngilizce (English) için tıklayınız.