Türkiye’de Sağlık Sosyolojisi Çalışmaları

Yazar/lar:

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Bu makalenin teması Türkiye’de sağlık sosyolojisinin gelişimini ve bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirmektir. Söz konusu temanın keskin biçimde belirlenmesi açısından önce sağlık sosyolojisinin içeriği genel çerçevesiyle ortaya konularak, alanın sosyolojinin bir alt disiplini olarak doğuşu ele alınmıştır. Bu bölümün ardından sağlık sosyolojisinin gelişiminde önemli aşamalar konu edilerek, bu alanda yürütü- len ilk çalışmalara değinilmiştir. Dünya’da sağlık sosyolojine yönelik ilginin tarihsel bir dökümünü içeren bu bölümün ardından Türkiye’ye geçilmiştir. Türkiye’de sağlık sosyolojisi çalışmalarının kapsamı ise iki temel başlık altında incelenmiştir. İlk başlık altında sağlık sosyolojisinin Türkiye’deki durumu kitap ve makale düzeyindeki çalış- malar üzerinden değerlendirilmiştir. İkinci başlık altında ise alanın sosyoloji bölüm müfredatları ve tez çalışmalarında ne ölçüde yer aldığı aracılığıyla akademide konu edilişi incelenmiştir. Bütün bu verilerin ardından çalışmanın sonuç bölümü olarak Türkiye’de sağlık sosyolojisinin durumuna ilişkin değerlendirmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji, Sağlık Sosyolojisi, Türkiye’de Sağlık Sosyolojisi, Sağlık, Hastalık

İngilizce (English) için tıklayınız.