TÜRKİYE’DE SİYASETİN GÖLGESİNDE SOSYOLOJİ BİLİMİ*

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 17

Öz

Konu bir tür örnek olay yöntemiyle (case method) ele alınmaya ve bir bilim insanının yaklaşık 40 yıllık meslek deneyimleri çerçevesinde irdelenmeye çalışılacaktır. Çünkü söz konusu deneyimler ünik (biricik) değil, birçok öğretim üyesi açısından da tipiknitelik taşımaktadır.

 

İngilizce (English) için tıklayınız.