Türkiye’de Sosyoloji Eğitimi

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 23

Öz

Sosyoloji Osmanlı aydınları arasında l 890’lardan itibaren bilinen ve takip edilen bir disiplindi. l 914’ten itibaren de üniversite sisteminde kendisine yer bulan sosyoloji, o günden bugüne çeşitli süreçlerden geçti. l 980’de sayısı 10’u bulmayan sosyoloji bölümleri, bu tarihten itibaren hızla çoğalmaya başladı. Son yıllardaki hızlı artışla sosyoloji bölümlerinin toplam sayısı 58’e ulaştı. Sayıları 13’e ulaşan Sosyal Bilimler Liseleri ile birlikte Türkiye’de sosyoloji eğitimine verilen önemin arttığı gözleniyor. Bu yazıda, yüzyılı aşkın bir süre içerisinde Türkiye’de sosyolojinin geçtiği safhaları ve geçirdiği değişimler, özellikle, sosyoloji bölümlerinin müfredatları üzerine yoğunlaşmak suretiyle yakalanmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyoloji, Sosyoloji Eğitimi, Sosyoloji Müfredatı, Ziya Gökalp, Sabahattin Bey

İngilizce (English) için tıklayınız.