TÜRKİYE’DE YAŞAYAN KAZAK DİASPORASI İLE İLGİLİ YAPILAN SOSYOLOJİK ARAŞTIRMANIN BAZI YÖNLERİ

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 15

Öz

Bazı değerlendirmelere göre şu anda ana vatan dışında yaşayan kazakların sayısı yaklaşık 5 milyondur. Türkiye sınırları dahilinde de 19000–25000 arasında Kazak yaşamaktadır. Makalede Türkiye’deki Kazakların yaşadığı yerler ve Türk toplumuyla girdikleri ilişkiler incelenmektedir. Bu bağlamda yapılan sosyolojik araştırmada bilgi derleme yöntemi olarak 1-2 saat süren derin görüşmeler yapılmıştır. Kasım 2005 ve Eylül 2006 tarihlerinde İstanbul’da Kazak diasporasının üyeleriyle toplam 20 görüşme yapılmıştır. Makalede yapılan araştırmanın bazı bölümlerine değinilmektedir.

 

Anahtar Kelimeler
Migration, Kazakh diasphora in Turkey, bilingualizm, kazakh language, etnic identity.

İngilizce (English) için tıklayınız.