Türkiye’de Yoksulluk Çalışmaları

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Bu makalede, 1990’lı yıllarla birlikte akademik alanda daha fazla yer teşkil eden yoksulluk çalışmalarının Türkiye’deki seyri ele alınmaktadır. Yoksulluk kavramı çerçevesinde yapılan çalışmaların ve yürütülen tartışmaların genel bir panoramasını çıkarmak, gelinen noktayı artılarıyla eksileriyle göstermesi ve bundan sonra yapılacak çalışmalara ipuçları sağlaması bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak yoksulluğa karşı dünyada ve ülkemizde artan ilginin kaynakları ele alınmakta, ardından ülkemizde yoksulluk çalışmalarının yönünü tayin eden öncü metinlere yer verilmektedir. Ayrıca yoksulluk kavramıyla birlikte ele alınan kavramlar tartışılmakta ve alanda yapılan yayın, toplantı vb. çalışmalar tanıtılmaktadır.

 

Anahtar Kelimeler
Yoksulluk; Türkiye'de Yoksulluk Çalışmaları; Yeniden Yoksulluk; Yoksulluğun Keşfi

İngilizce (English) için tıklayınız.