Türkiye’de Yükseköğretimde Sosyoloji Öğretimi: Bir Dönemselleştirme Denemesi (1914-2014)

Yazar/lar: Suvat Parin, Emin Yaşar Demirci

Yıl: 2014 Cilt: 3 Sayı: 29

Öz

Türkiye’de sosyoloji disiplini, bir asırlık geçmişe yaslanmaktadır. Batı’da ortaya
çıkışından kısa bir süre sonra Osmanlı düşünce dünyası içinde yer alan sosyolojinin
ilk yerleşkesi akademi dışı düşünce platformları olmuştur. Sosyolojinin akademideki
yerleşik disiplin kimliği, 1914 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Kürsüsü ile başlamaktadır. 1914-2014 yılları arasında farklı dönemlerde kurulan/
açılan ve bugün itibariyle aktif bir biçimde lisans öğretimi yapan sosyoloji bölümü
sayısı 79’u bulmuştur.
Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de yaygınlaşan sosyoloji lisans öğretimini dolayısıyla
sosyoloji bölümleri tarihini bir dönemselleştirme çabası olacaktır. Bu çalışmada
sosyoloji öğretiminin Türkiye’deki yüzyıllık gelişme seyri 1) Kuruluş Dönemi (1914-
1950), 2) Yerleşme Dönemi (1950-1980), 3) Kurumsallaşma Dönemi (1980-2000) ve
4) Yaygınlaşma Dönemi (2000 ve sonrası) şeklinde kronolojik bir hat üzerinden değerlendirilmektedir.
Bu araştırmada ayrıca yüzyıllık bir birikime sahip sosyoloji öğretiminin
2014 yılı itibariyle Türkiye genelinde lisans düzeyinde sürdürülme biçimi
ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türkiye’de Sosyoloji, Sosyoloji Bölümleri, Sosyoloji Eğitimi, Sosyolojinin Dönemselleştirilmesi

İngilizce (English) için tıklayınız.