TÜRKİYE’NİN TARIM POLİTİKALARININ BELİRLENMESİNDE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİN ÖNEMİ

Yazar/lar:

Yıl: 2008 Cilt: 3 Sayı: 17

Öz

Tarım sektörü insanın yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli olan temel besin maddelerinin sağlanması ve nüfusun belirli bir kısmı için iş imkanı ve geçim kaynağı olması nedeniyle ülke ekonomileri için son derece önemlidir. Coğrafi koşullar ve kültürel farklılıklar beslenme alışkanlıklarında önemli ayrıcalıklar oluşturur. Bu durum ülkelerin besin ihtiyaçlarını kendi kendilerine karşılamak ve verimliliği artırmak amacıyla devletin desteği ve koruması altında geniş kapsamlı ‘Tarım Politikaları’ oluşturmaya zorlamıştır.Orta iklim kuşağında yer alan Türkiye de hem morfolojik üniteler kısa mesafede farklılıklar gösterir, hem de bölgesel farklılıklara bağlı olarak çeşitli iklim ve toprak tipleri görülür. Bu özelliklere bağlı olarak yetiştirilen ürünler çok çeşitlidir. Bu nedenle Türkiye’nin iç politika konularından biri olan tarım politikalarının belirlenmesinde ve uygulanabilme imkanlarının araştırılmasında ülkemizin coğrafi özelikleri dikkatle incelenmeli ve bu doğrultuda yönlendirilmelidir.

 

Anahtar Kelimeler
Turkey, Geography, Development, Agricultural Policies, Agriculture, Production, Human.

İngilizce (English) için tıklayınız.