ULRICH BECK’İN RİSK TOPLUMU KURAMI

Yazar/lar:

Yıl: 2007 Cilt: 3 Sayı: 14

Öz

Çalışmalarını sosyoloji geleneğine bağlı kalarak sürdüren çağdaş Alman sosyolog Ulrich Beck, ortaya attığı risk toplumu kuramı ile günümüz toplumlarının sorunlarını kavramaya ve sorunlara çözüm önerileri getirmeye çalışmaktadır. Beck, günümüz risklerini özellikle dikkate alarak, modernliğin devam eden bir süreç olduğunu ve bilinçli bir şekilde yaşanması gerektiğini öngörmektedir. Risk toplumu ve kendi üstünde düşünen modernleşme kuramı ile bugünün yanı sıra geleceğe de yön verme çabasında olmuştur. Kuram, büyük ölçüde Batı toplumu ve Kıta Avrupa’sını kapsar niteliktedir.

 

Anahtar Kelimeler
Risk Society, Reflexive Modernization, Science, Technology, Industrial Society, Globalization.

İngilizce (English) için tıklayınız.