Ütopya Üzerine Genel Bir İnceleme

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Beş kısımlı bu çalışma, ütopya kavramı ve konusu üzerine genel bir inceleme yapmayı amaçlamaktadır. İlk kısımda ütopya kavramının ortaya çıkışına ve etimolojisine bakılmakta; ikinci kısımda kavramın Thomas More’daki ve günümüzdeki tanımı üzerinde durulmaktadır. Ütopyanın tarihi bir sonraki kısmın konusudur. Ütopyanın türlerine değindikten sonra, ütopyanın ve ütopyacılığın eleştirisi ve değeri ortaya konulmaya çalışılmaktadır. ‘Kakotopya’, ‘distopya’ ve ‘karşı-ütopya’ya kısaca değinmekler birlikte, çalışmamız temel olarak ‘ütopya’ üzerinde yoğunlaşmıştır. Bundan dolayı ‘ütopya’ ile bağlantısı olan ‘heterotopia’ ve diğer kavramlar çalışmanın dışında bırakılmıştır. Ayrıca sadece yazılı ütopyalar incelemeye alınmıştır. Görsel ütopyalar (film, çizgi film, çizgi,roman vd.) çalışmaya dahil edilmemiştir.

 

Anahtar Kelimeler
Utopia; Definition of Utopia; History of Utopia; Varieties of Utopia; Critics of Utopia; Value of Utopia

İngilizce (English) için tıklayınız.