ÜTOPYA YORGUNLARI

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

Edebiyatın ütopyacı düşünceyle ilişkisini yirminci yüzyılın karamsar gelecek öngörüleri açısından değerlendiren bu yazı, yazarların sanat ütopyası olarak adlandırılabilecek bir umudu neden mükemmel devletlere yeğlediğini ve yeni okuma, yazma ve görme biçimi öneren bu ütopyaların daha iyi bir dünya özleminin gerçekleştirilmesinde küçümsenmeyecek bir rol oynayabileceğini, çeşitli yazarların metinleri ve bu metinler arasındaki süreklilik ve birbirlerine yönelttikleri sorular aracılığıyla ele almayı amaçlıyor.

 

Anahtar Kelimeler
Edebiyat ve Ütopya, Hipermetin, Metinlerarasılık, Jorge Luis Borges, Melih Cevdet Anday, Isaac Bashevis Singer, Aldous Huxley

İngilizce (English) için tıklayınız.