Ütopyalarda Coğrafi Mekan

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Coğrafi keşiflerin yoğun bir şekilde sürdüğü dönemde (1450-1650) Thomas More tarafından 1516’da yazılan Ütopya adlı yapıta da konu olan “ütopya” kavramı, neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir. Zaman-insan-mekân arasında dolaşan, geçmiş-günümüz ve gelecek süreçlerini içeriğinde barındıran öylesine geniş, bir o kadar da derin ve zengin bir anlama sahiptir ütopyalar. Hiç şüphe yoktur ki, ütopya her alanda vardır. Olumlu veya olumsuz bir düşünsel tasarımın her birinde coğrafi açıdan değerlendirilebilecek mekânsal tasvirin ütopyalarda mutlak bir bilgi olarak yer aldığını gözlemlemekteyiz. Zira coğrafi alan, mekânsal kurgunun çizilmesinde çeşitlilik sağlayacak kadar geniştir. Ayrıca çok çeşitli coğrafi unsur içinde temellendirilebilecek konular olduğu gibi aynı mekân üzerinde çok çeşitlilik de sözkonusu olabilmektedir. Çalışmada konu, ütopya-mekân ilişkisi göz önüne alınarak üç grupta incelenmiş ve her grup için ütopya çalışmalarından örnekler verilmiştir.

 

İngilizce (English) için tıklayınız.