Uzaklarda Bir Diyar: Civitas Solis

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Yaşadığı toplumun siyasal-düşünsel çarpıklıklarına, ahlaksal sapkınlıklarına karşı çıktığı için yarı ömrünü zindanlarda geçirmek zorunda kalan İtalyan düşünürü Campanella’nın, sokaklarda gönlünce, avaz avaz bağırıp söylemek istediği doğrularının ete kana bürünüp dirildiği bir hayal ülkedir Civitas Solis, bir Utopia’dır. Doğa’yı kılavuz alanların, göklerin ahenkli tınısında Logos’un sesine kulak kabartanların adası. Güneşin ya da başka deyişle Metafiziğin kral olduğu, bütün toplum düzeninin Güç-Bilgelik-Sevgi üçlemesinin ilkelerine göre yapılandığı ve ortak bir yaşamın benimsendiği yedi çemberli bambaşka bir diyar. Kısaca, Campanella’nın yeryüzünde deneyimlenen bütün siyasal rejimleri elinin tersiyle ittiği anda zihninin zifiri karanlık köşesinde bir anda yarattığı ve peşine takılıp gittiği tılsımlı bir umut.

 

Anahtar Kelimeler
Campanella; Utopia; The City of Sun; Power-Wisdom-Love; Astrology

İngilizce (English) için tıklayınız.