WAS IST ZIVILISATION? SINNBESTIMMUNG und ENTWICKLUNGSGESCHICHTE DER ZIVILISATION

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 19

Öz

İnsan iki katlı bir yapı ile karşılaştırılabilir. İlk katta yaşamsal olaylar sürüp gider. İkincisinde, tinsel, ruhsal ürünleri oluşturan sosyal-kültürel alana ait davranışlar belirir. Buna göre insan ikili yapısından dolayı bazı gelişmiş kültür dillerinde –her ne kadar Almanca’da olmasa da- iki türlü adlandırılır. Latince’de bu kavram çifti Homo-Humanus, Arapça’da ise Beşer-İnsandır. Bundan dolayı insan, bildiğimiz kadarıyla dünyada bu ikili özelliği taşıyan biricik yaratıktır. Diğer yaratıklar da özellikle kurt, köpek, kedi, maymun, fil, at, kartal, yunus gibi hayvanlarda ruhsal bakımdan konuşma bulunabilir. Burada ruhsal konuşma ile kastettiğimiz, kendini doğuştan özelliklerden bağımsız ortaya koyan özsel bir özelliktir.

Anahtar Kelimeler
İnsan, Beşer, Medeniyet, Gelişim, Dünya.

İngilizce (English) için tıklayınız.