Weber’in Tarihsel Şehir Sosyolojisi: Modern Toplumun Temeli Olarak Şehir

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Modernitenin başlangıcından itibaren Batı’da şehirlerin gelişimine ve Batı şehrinin hususiyetlerine dair tartışmalar, modern toplumun tanımlanması bakımından önem arzetmektedir. Gerek modern toplumun bir şehirleşme olgusu ile beraber ortaya çıkması gerekse moderniteyi tetikleyen kapitalizmin şehirli bir olgu olarak görülmesi bunda etkilidir. Bu bakımdan ilk sosyologların ilgi odağında daima, şehrin gelişimi ve Batı şehirlerinin hususiyetleri olmuştur. Ancak onlardan hiçbiri bir bakıma şehir sosyolojisinin kurucu ismi olarak görülebilecek olan Weber kadar sistematik biçimde konuyu ele alabilmiş değillerdir. Weber şehirlerin gelişimine dair tarihsel sosyolojik bir kuram geliştirmiş ve bu kuram dahilinde şehri modern toplumun temeline yerleştirmiştir. Bu yazıda Weber’in şehirlerin doğuşu, gelişimi ve modernitenin kökeninde yer alması ile ilgili analizleri ve bu analizlerin onun sosyolojik teorisindeki yeri ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Weber, şehir, kapitalizm, akılcılaşma, Batı şehri, Doğu şehri

İngilizce (English) için tıklayınız.