William Morris’in Romantik ve Marksist Ütopyası: Hiçbiryer’den Haberler’de Estetik, Ekonomi ve Ekoloji

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

19. yüzyıl Avrupası birçok farklı yaklaşıma sahip ütopyanın tasarlanışına ve yazılışına tanıklık etmiştir. Bu makalenin amacı; İngiliz Marksist şair, sanatçı ve yazar William Morris’in 1890 yılında yayımlanan Hiçbiryer’den Haberler (News from Nowhere) adlı ütopyasının teknolojiye ve kapitalizme yaklaşımı konusunu; estetik, ekonomi ve ekoloji bağlamında incelemek ve üzerinde çok tartışılmış olan bu yapıtın, ütopya kronolojisindeki özel yerini ortaya koymaktır. Hiçbiryer’den Haberler, 19. yüzyılda yazılmış olan çok sayıdaki ütopyadan biri olmanın yanı sıra, kendisi ile birlikte anılan yine aynı döneme ait sosyalist eğilimli birçok ütopyadan da ayrılan özellikler barındırması nedeni ile özel bir anlam taşımaktadır. Makale, Morris’in yapıtının Marksizm-Romantizm eksenini, ekonomi-estetik ilişkisine bağlı olarak açımlayarak, yazarın kurduğu dünyanın işleyişinin dinamiklerini göstermeyi amaçlamaktadır.

 

Anahtar Kelimeler
Ütopya; Marksizm; Romantizm; Sanat; William Morris

İngilizce (English) için tıklayınız.