Yaşa Göre Değer Farklılıkları ve Siyasi Kuşak Aidiyeti

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 26

Öz

Araştırmada yaşın bireysel değerlere katkısı ve politik kuşak aidiyetinin etkisi, ’68 ve ’78 kuşakları ile Özal sonrası kuşak üzerinden incelenmiştir. Araştırma verisi, İstanbul’da kendilerini politik kuşak aidiyeti ile ifade eden dernek ve vakıf üyelerinin yanı sıra internet grupları, üniversite öğrencileri ve mezun dernekleri üyelerine uygulanan 301 anketten elde edilmiştir. 29 değer ifadesi ile Schwartz’ın Değerler Ölçeği’ndeki sekiz değer boyutuna ulaşılmıştır. Araştırmanın üç hipotezinden ilki, yaş ilerledikçe kendini aşma ve muhafazacı yaklaşımın, yeniliğe açıklık ve kendini yüceltme değerlerine göre yüksek olacağıdır. İkinci hipotez, kuşak aidiyeti farklı olanlar aynı yaş grubunda olsalar da farklı değerlere ve aynı kuşaktan olanlarla benzer değerlere sahip olacağı yönündedir. Üçüncü hipotez, cinsiyet, birden fazla dil bilme ve eğitim düzeyinin değerlerde fark oluşturacağı şeklindedir. Araştırma sorusu olan yüksek gelir düzeyi “iyilikseverlik”, evlilik “yetkin, çevreci ve maceracı olma” ve çalışıyor olmak ise “yetkin olma”da fark oluşturmuştur. Araştırma sonucunda, hipotezler ve araştırma sorusu kısmi olarak desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yaş, Bireysel Değerler, Siyasi Kuşak Aidiyeti, '68 Kuşağı, '78 Kuşağı, Özal Sonrası Kuşak

İngilizce (English) için tıklayınız.