Yeni Partiler ve Demokrat Parti’nin Seçim Başarısı

Yazar/lar:

Yıl: 2006 Cilt: 3 Sayı: 12

Öz

Türkiye’de Demokrat Parti’nin kurulmasıyla başlayan süreç Türk siyasi hayatında bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Yirmi yedi yıllık tek parti iktidarını sona erdiren ve Türkiye’yi çok partili sisteme götüren bu sürecin temelleri San Francisco Konferansı’nda atılmış ve Konferans doğrultusunda ortaya çıkan yeni çerçevenin gereği olarak yeni dönemde çok partili rejim artık kaçınılmaz olmuştur. Daha önce cumhuriyetin ilk yıllarında Serbest Cumhuriyet Fırkası ile çok partili rejime geçiş denenmiş ise de bilinen sebeplerden ötürü bu deneme başarısız olmuş ve ülke 1946’ya kadar tek parti ile yönetilmiştir. San Francisco Konferansı doğrultusunda ortaya çıkan yeni çerçeveye uygun olarak değişimin ilk resmi işareti Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 19 Mayıs nutkunda verilmiştir. İnönü bu nutkunda son derece ihtiyatlı bir dil kullanmakla beraber, demokrasi yolunda ilerleneceğini belirtmiş ve bu yönde gösterilen çabalara yeşil ışık yakmıştır. Liberalleşme yolundaki bu ilk adımı baş döndürücü bir hızla diğerleri izlemiş ve birkaç ay zarfında ülkenin siyasi çehresi tamamen değişmiştir.

 

Anahtar Kelimeler
Demokrat Parti, San Fransisco Konferansı, Çok Partili Sistem, Seçim Sistemi, Türk Demokrasisi

İngilizce (English) için tıklayınız.