Yenilemeye Karşı Sıhhileştirme: Fener-Balat-Ayvansaray’da Kentsel Müdahalelere Yaklaşımlar

Yazar/lar:

Yıl: 2011 Cilt: 3 Sayı: 22

Öz

Bu makalede, kentsel yenileme ve gentrification (soylulaştırma, mutenalaştırma) kavramları ele alınarak bu kavramların gündeme gelmesinin nedenleri tartışılmaktadır. Ardından kentsel yenileme sürecinin en önemli aktörlerinden biri olan yerel halkın bu konudaki görüşleri, deneyimleri, yaklaşımları, yapılan alan araştırmasından hareketle değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeler kentsel yenileme kapsamında yapılacak çalışmalara önemli katkılar sağlayabilecektir. Alan araştırması nitel araştırma geleneği içerisinde yer alan derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında Fener-Balat-Ayvansaray (İstanbul) semtlerinde yaşayan 31 kişiyle derinlemesine görüşme yapılmıştır. Araştırmada yerel halkın -mevcut yaygın kullanımdan dolayı- kentsel yenileme olarak adlandırdıkları birçok özelliğin yenilemeden çok insanların ve mahalle ikliminin korunmasına imkan veren fiziksel “sıhhileştirmeyi” içerdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yenileme, soylulaştırma, sıhhileştirme, Fener, Balat, Ayvansaray

İngilizce (English) için tıklayınız.