Yerel Kimliklerin Korunmasında Ortak Hafızanın Önemi (Müslüman Mübadiller Örneği)

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Dünya tarihinde gerçekleşen nüfus mübadelelerine en önemli örneklerden biri yirminci yüzyılda Yunanistan ile Türkiye arasında gerçekleştirilmiş olan nüfus mübadelesidir. Bu zorunlu göç, sadece her iki ülkenin tarihini etkilemekle kalmamış, aynı zamanda yüzbinlerce kişinin ve ailelerinin yaşamlarını derinden etkilemiş, kimlik ve toplumsal hafızaları üzerinde son derece etkili olmuştur. Her ne kadar ortak bir hafızanın varlığı söz konusu ise de mübadeleye tabi tutulan Müslüman halk birçok açıdan homojen bir nüfus oluşturmamaktadır. Buna rağmen, özellikle doğdukları topraklardan zorunlu ayrılmalarından ve bunun devamında birçok farklı nedene bağlı olarak oluşmuş ortak bir bellekten bahsetmek mümkündür. Kuşaktan kuşağa aktarılan bu ortak hafıza, oldukça özel bir örnek olan bu göçmen grubunun, grup içi farklılıklarına rağmen yerel kimliklerinin günümüze kadar koruması ve yaşatmasındaki etkisi bakımından özellikle dikkat çekmektedir. Bu çalışmada, nüfus mübadelesi sonrasında Türkiye’ye yerleşen Müslüman nüfusun ortak hafızasının oluşumu incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Nüfus Mübadelesi, Yunanistan, Türkiye, Kimlik, Ortak Hafıza

İngilizce (English) için tıklayınız.