Yerleşim Süresinin Avustralya’daki Türk Göçmenlerin Entegrasyon Seviyesine Etkisi

Yazar/lar:

Yıl: 2013 Cilt: 3 Sayı: 27

Öz

Göçler yolu ile meydana gelen veya uluslararası göç alan toplumların temel ilgisi farklı kültürlerin birbirleri ile uyum içerisinde yaşamasını sağlayabilmektir. Birbirleri ile uyumlu-ahenkli bir toplum, göçmenlerin entegrasyonu ile gerçekleştirilebilir. Entegrasyon, göç edilen ülkede yaşama süresi ile yakından ilişkilidir. Bu makalede Türk göçmenlerin Avustralya’da yerleşme süreleri göz önünde bulundurularak entegrasyon seviyelerine ilişkin bir analiz yapılacaktır. Bu çalışmada literatür taraması ve saha araştırmasının sonuçları yer alacaktır. Literatür taraması kısmında Avustralya’nın ve Avustralyalı Türklerin göç hikâyeleri tarihsel olarak incelenecektir. Saha araştırması bölümünde, Sydney’de 152 Türk göçmene uygulanan anket sonuçları değerlendirilecektir. Çalışmanın sonunda, Türk göçmenlerin entegrasyonunun tamamlanmadığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Göç, Yerleşme Süresi, Saha Araştırması, Türk Göçmenler, Avustralya

İngilizce (English) için tıklayınız.