Yusuf Akçura ve Kuzey Türkleri

Yazar/lar:

Yıl: 2009 Cilt: 3 Sayı: 18

Öz

Kazan Tatarı bir aileden gelen Yusuf Akçura, Osmanlı ve Rusyalı Türk aydınlar arasında yoğun ilişkilerin olduğu bir dönemde yaşamış, bu ilişkilerin içinde aktif olarak yer almış bir aydın, düşünür ve yazardır. İki dünyayı da iyi bilen biri olarak, Akçura’nın Rusya Türkleri hakkındaki yazıları ve çözümlemeleri çok önemlidir. Onun hakkında yapılan çalışmalar daha ziyade Türkiye odaklı olup yazarın belli başlı birkaç eseri etrafında yoğunlaşmakta, Rusya Türklerine ilişkin yazdıkları ihmal edilmektedir. Dolayısıyla, bu makale onun Rusya Türkleri arasındaki fikir hareketleri hakkındaki çözümlemeleri, Osmanlı aydınlarında gördüğü bazı önyargılara dair eleştirileri, Türk tarihinin yeniden yazılmasına yaptığı katkılar ve Türkçülük fikrinin evrimi hakkındaki görüşleri gibi konuları inceleyecektir.

 

Anahtar Kelimeler
Yusuf Akçura; Rusya Türkleri; Kazan Tatarları; Türkçülük; Ceditçilik

İngilizce (English) için tıklayınız.