OnlineFirst

OnlineFirst, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi’nin basıma hazır makaleleri baskıdan önce Online olarak yayımladığı ortamdır. OnlineFirst olarak yayımlanan bir makaleye cilt, sayı bilgileri atanmamakta, makale DOI (Digital Object Identifiers) numarası ile yayımlanmaktadır.

Makale ilgili sayıda yayımlandığında OnlineFirst sayfasından kaldırılmakta ve web sitesinde, yayımlandığı sayı içerisine alınmaktadır. Yayım kabulü alan bir çalışma yaklaşık 30 gün içerisinde OnlineFirst olarak yayınlanmaktadır.

OnlineFirst Olarak Yayımlanan Makalelere Atıf Yapmak

OnlineFirst olarak yayınlanan bir çalışmanın American Psychological Association (APA) kılavuzuna uygun gösterimi aşağıdaki örnekte yer almaktadır.

Pinar, A. (2014). Türkiye’de sosyoloji araştırmaları: Bir içerik analizi. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. Advance online publication. doi: 10.12738/tjs.2016.4.1.0148

OnlineFirst Makalelerde Değişiklik Yapmak

OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler basılan hâli ile aynıdır. Sadece cilt, sayı ve sayfa numarası atanır. Dolayısıyla OnlineFirst olarak yayımlandıktan sonra bir makalede değişiklik yapılmamalıdır. Sadece basılan nüsha ile OnlineFirst arasında erratum uygulamasını gerektirecek belirgin bir hatanın olması durumunda değişiklik yapılmalıdır.